Sleepy Eye Saint Mary's School

Sleepy Eye Saint Mary's School

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 31
 • 1
  4:30pm
  (Changed)
  @Cleveland High School
  at Prairie View Park
  4:30pm
  (Changed)
  @Cleveland High School
  at Prairie View Park
 • 2
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Kiefer Park
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Prairie View Park
  6:00pm
  (Rescheduled)
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Prairie View Park (will play after the varsity)
 • 3
 • 4
  4:15pm
  (Rescheduled)
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Leavenworth
  4:15pm
  (Rescheduled)
  @GFW - Winthrop
  at Winthrop
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Winthrop
  at Winthrop
  5:00pm
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Eagles Park
  5:00pm
  (Rescheduled)
  @Winthrop
  at Winthrop
 • 5
  4:15pm
  (Rescheduled)
  @Sleepy Eye St. Mary's
  at Leavenworth
  5:00pm
  @LCWM - Lake Crystal
  at Lake Crystal
  5:00pm
  @LCWM - Lake Crystal
  at Lake Crystal
 • 6